Hur man beräknar räckvidd i Google Sheets

När du hanterar stora mängder data kan det vara mycket användbart att gruppera vissa värden. Att beräkna hundratals värden automatiskt är en av anledningarna till att kalkylblad gjordes, trots allt. Det är här att kunna deklarera cellområden är viktigt, eftersom det förenklar vad som annars skulle vara besvärliga beräkningar.

Hur man beräknar räckvidd i Google Sheets

I den här artikeln visar vi dig hur du beräknar räckvidd i Google Sheets, tillsammans med andra praktiska Google Sheets-intervallfunktioner.

Så här hittar du intervallet i Google Sheets

Definitionen av ett intervall i kalkylblad skiljer sig ganska mycket från dess motsvarighet i matematik. Enkelt uttryckt, när du arbetar i kalkylprogram är ett intervall en grupp av utvalda celler. Detta är viktigt eftersom genom att gruppera celler tillsammans kan du använda dessa grupper som värden för att göra beräkningar. Detta tillåter en användare att automatiskt beräkna formler med ett intervall som argument.

Att hitta sortimentet i Google Sheets är en mycket enkel process. Du börjar bara från ena änden av en datamängd till den andra. Till exempel har en datamängd med tio siffror ett intervall antingen från ett till tio eller från tio till ett. Det spelar ingen roll var du börjar eller var du slutar, så länge det täcker hela datamängden är det ditt intervall.

Om du tittar längst upp och till vänster om ett Google Sheet-dokument kommer du att märka att vissa bokstäver och siffror markerar dem. Så här bestämmer du namnet på en viss cell i arket. Du tittar på bokstaven uppifrån och sedan på siffran till vänster. Den allra första cellen skulle vara A1, cellen omedelbart till botten av den skulle vara A2, och den omedelbart till höger är B2. Så här bestämmer du det första och sista värdet för ditt intervall.

Att beräkna intervallet skulle vara enkelt om det var en enda rad eller en kolumn. Använd bara båda ändarna av datamängden som har ett värde och sätt sedan ett kolon mellan dem. Till exempel, i en kolumn med data från A1 till A10, skulle intervallet vara A1:A10 eller A10:A1. Det spelar ingen roll om du använder endera änden först.

Det blir lite komplicerat när du arbetar med flera rader eller kolumner. För denna typ av datauppsättning måste du bestämma två motsatta hörn för att få ditt räckvidd. Till exempel, en uppsättning av nio celler som består av tre rader och tre kolumner som börjar från A1 och slutar på C3, de motsatta hörnen skulle vara A1 och C3 eller A3 och C1.

Det spelar ingen roll om du tar cellerna längst upp till vänster och längst ner till höger eller längst ner till vänster och längst upp till höger. Så länge de är motsatta hörn täcker du hela datamängden. Området skulle då vara antingen A1:C3, C3:A1, A3:C1 eller C1:A3. Det spelar ingen roll vilken cell du använder som ditt första intervallvärde.

Att hitta värdet på ett intervall genom att skriva in värden är praktiskt när antalet datavärden du har är för många för att kunna välja det manuellt. Annars kan du skriva in = i en tom cell och sedan klicka och dra musen över hela datamängden för att automatiskt generera ett dataintervall.

Hur man skapar namngivna intervall i Google Sheets

Namngivna intervall blir användbara när du har för många intervalluppsättningar att hålla reda på. Detta kan också hjälpa till att förenkla beräkningar, eftersom du kan använda själva etiketterna som argument för formler. Vad är lättare att komma ihåg? =summa(a1:a10) eller =summa(daglig_försäljning)? Genom att använda det sistnämnda vet du inte bara vad sortimentet faktiskt är till för, genom att bara titta på formeln kan du se att resultatet är summan av dagens försäljning.

Gör följande för att skapa ett namngivet intervall:

 1. Öppna ditt kalkylarksdokument i Google Sheets.

 2. Välj intervallet du vill namnge.

 3. Klicka på Data i toppmenyn.

 4. Klicka på Namngivna intervall i rullgardinsmenyn. Ett fönster kommer att dyka upp till höger.

 5. I den första textrutan skriver du in det namn du vill ha.

 6. Om du vill ändra det valda intervallet kan du ändra värdena i den andra textrutan. Om du har flera ark kan du skriva arknamnet följt av ett utropstecken (!) för att ange vilket ark du använder. Värdena mellan kolon (:) är intervallet.

 7. När du är klar med namnet klickar du på Klar.

Det finns vissa regler som du måste följa när du namnger intervall. Att inte följa dessa regler kommer ofta att resultera i felmeddelanden eller att en formel inte ger ett resultat. Dessa regler är:

 1. Områdesnamn kan bara innehålla siffror, bokstäver och understreck.
 2. Du kan inte använda mellanslag eller skiljetecken.
 3. Områdesnamn kan inte börja med varken ordet sant eller falskt.
 4. Namnet måste vara mellan ett och 250 tecken.

Så här redigerar du redan namngivna intervall:

 1. Öppna kalkylarken i Google Kalkylark.

 2. Klicka på Data i toppmenyn.

 3. Klicka på Namngivna intervall i rullgardinsmenyn.

 4. I fönstret till höger klickar du på det namngivna intervallet som du vill redigera.

 5. Klicka på pennikonen till höger.

 6. För att redigera namnet, skriv in det nya namnet och klicka sedan på Klar. För att ta bort intervallnamnet, klicka på papperskorgen till höger om intervallnamnet och klicka sedan på Ta bort i fönstret som dyker upp.

Ytterligare vanliga frågor

Hur får du åtkomst till AVERAGE-funktionen i Google Sheets?

Om du vill använda MEDEL-funktionen kan du göra följande:

• Klicka på en tom cell där du vill att svaret ska visas.

• Klicka på Infoga i toppmenyn.

• Håll muspekaren över Funktion i rullgardinsmenyn.

• Klicka på MEDEL.

• Skriv in de värden som du vill att AVERAGE-funktionen ska använda.

• Tryck på enter- eller returtangenten.

Hur ändrar du ditt räckvidd i Google Sheets?

Att ändra intervallet är lika enkelt som att redigera det första eller sista värdet av cellnumren mellan kolonsymbolen. Kom ihåg att intervallargumentet tar det första och sista värdet du anger och inkluderar alla celler däremellan som en medlem av det intervallet. Att öka eller minska endera siffran mellan tjocktarmen kommer att öka eller minska antalet medlemmar i intervallet i enlighet därmed.

Hur beräknar du totalsumman i Google Sheets?

Formler i Google Kalkylark kan automatiskt beräkna summan av ett visst cellintervall. Om värdena inuti cellerna ändras kommer summan att justeras därefter. Den vanliga funktionen som används är SUM som är summan av alla värden i argumentet. Syntaxen för denna funktion är =SUM(x:y) där x och y är början och slutet av ditt intervall. Till exempel kommer summan av ett intervall från A1 till C3 att skrivas som =SUMMA(A1:C3).

Hur väljer jag ett dataintervall i Google Sheets?

Du kan välja ett intervall på två sätt, antingen skriv in intervallvärdena manuellt eller klicka och dra musen över hela intervallet. Att klicka och dra är användbart om mängden data du har bara sträcker sig över ett fåtal sidor. Detta blir otympligt om du har data som är tusentals.

För att manuellt välja ett dataintervall, leta reda på det övre värdet längst till vänster och det nedre värdet längst till höger och placera dem mellan ett kolon. Detsamma gäller även för värdena längst upp till höger och längst ner till vänster. Du kan sedan skriva in detta som ett argument i en funktion.

Hur hittar du medelvärdet i Google Sheets?

I matematiska termer är medelvärdet summan av värdena för en uppsättning celler, dividerat med antalet tillagda celler. Enkelt uttryckt är det medelvärdet för alla celler. Detta kan åstadkommas genom att använda funktionen AVERAGE i menyn Infoga och funktion.

Vad är ett dataintervall i Google Sheets?

Ett dataintervall är en uppsättning celler som du vill använda i en funktion eller formel. Det är ett annat namn för räckvidd. De två namnen är utbytbara.

Vad är ett giltigt intervall i Google Kalkylark?

Beroende på vilken formel du använder kommer vissa värden inte att accepteras som argument. Till exempel kan cellvärdet TRUE inte användas i formeln =SUM() eftersom det inte är ett beräkningsbart numeriskt värde. Ett giltigt intervall är en uppsättning celler som innehåller data som en formel accepterar som ett argument. Om det finns en cell som har en oacceptabel indata är intervallet inte giltigt. Ogiltiga intervall kan också uppstå när antingen den första eller sista punkten i intervallet har ett värde som resulterar i ett fel.

Hur hittar jag det statistiska intervallet av värden i Google Sheets?

I matematik är det statistiska intervallet skillnaden mellan det högsta värdet och det lägsta värdet av en uppsättning data. Google Sheets har flera funktioner som gör beräkningen av detta ganska enkel. Funktionerna MAX och MIN finns under menyn Infoga och funktion. För att hitta det statistiska intervallet eller en datamängd skriv bara in =(MAX(x) – MIN(x)) där x är ditt intervall. För det statistiska området för en datamängd från A1 till A10, till exempel, skulle formeln vara =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Om du vill ha avrundade värden kan du använda denna syntax: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Effektiva beräkningar

Att veta hur man beräknar intervallet i Google Sheets hjälper användarna att effektivt hantera stora mängder data. Du kan lättare använda alla formler och funktioner som Google Sheets har att erbjuda om du kan gruppera data i specifika uppsättningar och intervall. Att förstå hur intervall fungerar kan hjälpa till att förenkla din arbetsbörda.

Känner du till ett annat sätt att beräkna ett intervall i Google Sheets? Dela dina tankar i kommentarsfältet nedan.